• YOUAŞ

    YOUAŞ

    Ningbo YoungHome, adaty plastmassa üýtgetmek tehnologiýasyna esaslanýan birnäçe meşhur nahar gutularyny we suw käselerini döretdi.On ýyldan gowrak ösüşden soň, baý önüm dizaýny, önümçilik we üpjünçilik zynjyry çeşmelerini toplady.Soňky ýyllarda Ningbo Younghome bilelikde ýaşyl toprak döretmegi maksat edinýär.Ningbo uniwersitetiniň we Ningbo materiallar institutynyň, Hytaý Ylymlar akademiýasynyň degişli ylmy gözlegleriniň goldawy bilen, biodegrirlenip bilýän çydamly saçak önümleri üstünlikli işlenip düzüldi.

HABARLAR

HABAR MERKEZI