Retro 3 derejeli sagdyn mekdep nahar gutusy

Gysga düşündiriş:

Model: YH-HF26
Material: PP + PS
Ölçegi: 28.5 * 19 * 6.5 sm
Göwrümi: 1.3L
Agramy: 334g
Bukja: Sowgat gutusy
Reňk: Gök, Gyzyl
Amatly ulanyjylar: Talyplar, teklip, çagalar, öý hojalykçy…

logo 1


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegler Uzynlyk:28,5 sm aralyk
Giňligi:19 sm aralyk
Boý:6,5 sm
Materiallar PS + PP
Elýeterli reňk Gyzyl
Has giňişleýin maglumat Göçme 3 derejeli nahar gutulary.
Howa berk / termoplastiki kauçuk halka möhüri.
Seresaplyk we hyzmat Sabynly suw bilen arassalaň, ýuwuň we guradyň
Mikrotolkun howpsuz
Düşündiriş ÖNÜMLER SURATY we Reňk
Her önümM“yplastichome” web sahypasy hakyky önümiň görnüşidir.Önüm şekillerini mümkin boldugyça takyk görkezmäge synanyşýarys.Şeýle-de bolsa, ulanýan yşyklandyryş we dürli enjamlar sebäpli suratdaky reňk önümiň hakyky reňkinden birneme üýtgäp biler.

Ajaýyp-3 derejeli-sagdyn-çagalar-plastik-mekdep-günortanlyk gutusy

Düşündiriş:
【Güýçli / Sagdyn / Gaýtadan ulanylýan】: Mekdep çagalarynyň günortanlyk gutusy ýokary hilli iýmit derejeli plastmassadan (5-nji synp PP materialy), BPA-dan erkin, berk we çydamly, aňsat döwülmeýär we uzak wagtlap ulanylyp bilner .Arassalamak aňsat.Gap-gaç ýuwýan maşyn / mikrotolkun / sowadyjy.
Ak Syzdyryjy dizaýn kids: Çagalar üçin “bento” nahar gutusynda ýokarky gapagy gulplamak üçin 4 düwme bar, ýokarky gapagynda suwuklygyň çykmagynyň öňüni almak üçin silikon halkasy bar.Şonuň üçin sumkaňyzyň syzmagy we hapalanmagy barada alada etmeli däl.
【5 bölüm bölünen dizaýn】: 5 bölümli çagalar üçin syzdyryjy nahar gaplary, çagaňyzyň nahar meýilnamasyny ýerlikli tertipläp bilersiňiz, sagdyn we deňagramly iýmitleniş endigini saklap bilýän esasy iýmitleri, miweleri we naharlary aýryp bilersiňiz.
Yl Ajaýyp görnüş we ajaýyp ululyk】: Mämişi, gök we ýaşyl reňkli 3 nahar gutusyny alarsyňyz.Gündelik zerurlyklar üçin mukdar we reňk ýeterlikdir.Bu bento gutularyň ölçegi 28.5x19x6.5 sm, ajaýyp ululygy ähli ulular we çagalar üçin amatlydyr.
【100% kanagatlanma】: Bento salat gapy üçin aladasyz yzyna gaýtarmak / yzyna gaýtarmak!Bu sous käselerine gaty ynanýarys, bize doly ynanyp bilersiňiz, sebäbi ähli önümçilige we materiallaryň saýlanyşyna gözegçilik edip bileris we satuwdan soň ajaýyp hyzmatymyz bar, islendik sorag, bize ýazmakdan çekinmäň, ederis islegleriňize görä kanagatlanýançaňyz!

Iň gowy saýlama-3 derejeli-sagdyn-çagalar-plastik-mekdep-günortanlyk gutusy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň