Plastiki GYM sport suw çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Model: YH-WT05
Ady: Plastiki suw çüýşesi
Material: PETG + PP
Reňk: Surat ýa-da ýörite reňk ýaly
Ölçegi: 11.2 * 31.2 sm
Göwrümi: 2.2L
Paket: 1PC Sowgat gutusy bilen, paketiňizi özleşdirip bilersiňiz.
Logotip: Onda logotipi düzüp bilersiňiz

logo 1


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegler Giňligi:11,2 sm Boý:31,2 sm
Materiallar PETG we PP
Elýeterli reňk Reňkli
Has giňişleýin maglumat Höweslendiriji suw çüýşelerimizde dürli güýç we wagt bellikleri bar
Seresaplyk we hyzmat Sabynly suw bilen arassalaň, ýuwuň we guradyňMikrotolkun bilen gabat gelmeýär
Düşündiriş ÖNÜMLER SURATY we Reňk“Myplastichome” web sahypasyndaky her önüm hakyky önümiň şekilidir.Önüm şekillerini mümkin boldugyça takyk görkezmäge synanyşýarys.Şeýle-de bolsa, ulanýan yşyklandyryş we dürli enjamlar sebäpli suratdaky reňk önümiň hakyky reňkinden birneme üýtgäp biler.

1. Höweslendirilen we gidratly boluň: Höweslendiriji suw çüýşelerimiz dürli güýç we wagt belliklerine eýe.Sypally suw çüýşesi has köp suw içmegi ýada salýar we günüň dowamynda suwuň kabul edilişini yzarlamaga kömek edýär.Gidratasiýa we umumy saglygy doldurmak üçin türgenleşik wagtynda we soň ulanmak üçin ajaýyp.
2. Çeýe dizaýn: Sagdyn agyz suwuny üpjün etmek üçin iýmit derejeli silikon sypal bilen enjamlaşdyrylan, açylýan silikon sypal dizaýnyny ulanyp, ylham berýän suw çüýşesi.Açmak üçin diňe bir eliňiz bilen düwmä basyň.Gulplama mehanizmi syzmagyň öňüni alýar.Bu höweslendiriji suw çüýşesi, ýeňil götermek üçin berk gaýyş bilen gelýär, awtoulag käsesiňiziň eýesi, sport zalynyň käsesi, sumka we ş.m.
3. qualityokary hilli, BPA-dan erkin: Ylham beriji suw çüýşesi iň ýokary hilli iýmit derejeli kopolýesterden ýasalýar we gyzgyn hem sowuk suwy saklap bilýär.Onda bisfenol A ýok we zäherli däl.Suw çüýşesiniň 32 unsiýa energiýa berýän agzy ony aňsatlyk bilen suw we buz bilen doldurmaga we hek we limon goşmaga mümkinçilik berýär.Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz däl.
4. Iň oňat saglyk hyzmatdaşy: Ergonomiki tutawaçlar has amatly edýär.Sypally suw çüýşeleri hem berk gaýyşlar bilen gelýär.Işlemek aňsat, maşkdan soň çalt suwuklanmaga kömek etmek.Bu çüýşäni ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.32 unsiýaly suw çüýşesi sport zallary, sport, ofisler we açyk howada işlemek üçin ajaýyp.
5. Üns beriji hyzmat we hil kepilligi: Dürli açyk şahsylaşdyrylan reňkler bar, soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Her bir müşderi üçin ýokary hilli önümler we ýakymly söwda tejribesi bilen üpjün etmegi talap edýäris.Ajaýyp we ygtybarly plastik suw çüýşesini gözleýän bolsaňyz, Prometheuz iň gowy saýlawyňyzdyr!

Hytaý plastik GYM sport suw çüýşesi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň